İsa Kimdir?

 

Bu bölümde İsa Mesih’in, hayatını, yaptıklarını ve kimliğini anlatan kısa videolar bulacaksınız. Elbette İsa Mesih burada anlatılanlardan çok daha fazlasıdır. Daha fazlasını öğrenmek isterseniz size yardım etmek bizi mutlu edecektir. Aşağıdaki linki kullanarak bize ulaşabilirsiniz

İsa’nın Doğuşu

İsa Mesih’in Doğumu

“Meryem bir oğul doğuracak. Adını İsa koyacaksın. Çünkü halkını günahlarından O kurtaracak.”

Matta 1:21

İsa Mesih’in Vaftizi

İsa Mesih Vaftiz Oluyor

“Göklerden gelen bir ses, “Sevgili Oğlum budur, O’ndan hoşnudum” dedi.”

Matta 3:17

Pınar Başındaki Kadın

İsa Mesih’in Kimliği Hakkında Güzel Bir Hikaye

“İsa şöyle yanıt verdi: “Bu sudan her içen yine susayacak.  Oysa benim vereceğim sudan içen sonsuza dek susamaz. Benim vereceğim su, içende sonsuz yaşam için fışkıran bir pınar olacak.”

Yuhanna 4:13-14

Tohum Benzetmesi 

Yüreklerimiz Hakkında Güzel Bir Benzetme

“İyi toprağa ekilen tohum ise, sözü işitip anlayan birine benzer. Böylesi elbette ürün verir, kimi yüz, kimi altmış, kimi de otuz kat.”

Matta 13:23

İyi Samiriyeli 

İyilik Hakkında Başka Bir Benzetme

“…Öğretmenim, sonsuz yaşamı miras almak için ne yapmalıyım?”

Luka 10:25

Tanrı’ya Duamız 

Tanrı’ya Dua Etmek

“Dua ettiğinizde, putperestler gibi boş sözler tekrarlayıp durmayın. Onlar söz kalabalığıyla seslerini duyurabileceklerini sanırlar. Siz onlara benzemeyin! Çünkü Babanız nelere gereksinmeniz olduğunu siz daha O’ndan dilemeden önce bilir. “Bunun için siz şöyle dua edin…”

Matta 6:7-8

İsa Mesih’in Çarmıha Gerilmesi 

Çarmıh Gerçeği

“İsa, “Baba, onları bağışla” dedi. “Çünkü ne yaptıklarını bilmiyorlar.”

Luka 23:34

Diriliş 

İsa Mesih’in Dirilişi

 “…Onlara dedi ki, “Şöyle yazılmıştır: Mesih acı çekecek ve üçüncü gün ölümden dirilecek; günahların bağışlanması için tövbe çağrısı da Yeruşalim’den başlayarak bütün uluslara O’nun adıyla duyurulacak.”

Luka 24:46-47