Sorular

İsa Mesih’in hayatı hakkında doğru bilinen bir çok yanlışla karşı karşıyayız. İşe sorgulamakla başlayalım. Gerçekten İsa Mesih kimdir? İnancımız hakkında gerçekler nelerdir? Bu bölümdeki kısa videoların sorularınıza az da olsa ışık tutacağını düşünüyoruz. Daha fazlası için lütfen bizimle iletişime geçin. Sorularınızı cevaplamaktan mutluluk duyacağız.

Bağışlamanın Her Zaman Bir Bedeli Vardır

“Çünkü günahın ücreti ölüm, Tanrı’nın armağanı ise Rabbimiz Mesih İsa’da sonsuz yaşamdır.
Romalılar 6:23

Tanrı Neden Fedakarlığı Seçti?

“Nitekim Kutsal Yasa uyarınca hemen her şey kanla temiz kılınır, kan dökülmeden bağışlama olmaz.”

İbraniler 9:22

İncil Değiştirildi Mi? 

 “Yer ve gök ortadan kalkacak, ama benim sözlerim asla ortadan kalkmayacaktır.”

Luka 21:33

Mesih Tanrı’nın Oğlu Mu?

“O anda gökler açıldı ve İsa, Tanrı’nın Ruhu’nun güvercin gibi inip üzerine konduğunu gördü. Göklerden gelen bir ses, “Sevgili Oğlum budur, O’ndan hoşnudum” dedi.”

Matta 3:16-17

Mesih Sadece Bir Peygamber Mi?

İsa, “Yol, gerçek ve yaşam Ben’im” dedi. “Benim aracılığım olmadan Baba’ya kimse gelemez. Beni tanısaydınız, Babam’ı da tanırdınız. Artık O’nu tanıyorsunuz, O’nu gördünüz.”

Yuhanna 14:6-7

Mesih Çarmıhta Öldü Mü?

Kutsal Yazılar uyarınca Mesih günahlarımıza karşılık öldü, gömüldü ve Kutsal Yazılar uyarınca üçüncü gün ölümden dirildi.”

1.Korintliler 15:3-4

Mesih Yaşıyor Mu?

“Diri olanı neden ölüler arasında arıyorsunuz?” dediler. “O burada yok, dirildi. Daha Celile’deyken size söylediğini anımsayın. İnsanoğlu’nun günahlı insanların eline verilmesi, çarmıha gerilmesi ve üçüncü gün dirilmesi gerektiğini bildirmişti.”

Luka 24:5-7

İsa Mesih’i Takip Etmek Ne Demektir?

Bir kimse Mesih’teyse, yeni yaratıktır; eski şeyler geçmiş, her şey yeni olmuştur. Bunların hepsi Tanrı’dandır. Tanrı, Mesih aracılığıyla bizi kendisiyle barıştırdı ve bize barıştırma görevini verdi.

2. Korintliler 5:17-18